Slaap

 

Slaap de slaap
der onschuld,

slaap de dans
van de blauwe weemoed,

en kom verwonderd
wakker,

onrijp, rijp

om dat leven
dat je al talloze malen
verschalkte

en je honger blijvend
scherpt om haar kern

tot op de bodem te proeven
en vorm te geven.