Antichambreren

 

Nu  de laatste woorden
worden geschreven in een zwijgen

als de volle maan in
kaler wordende bomen.

Nu het antichambreren
een bijna continuüm wordt

in stille kamers
waar de geur hangt

van wilde grond,

is het wachten een rusten,
het rusten een wachten.